Podczas tegorocznej edycji będzie można wziąć udział w następujących wydarzeniach:


W krainie smaków i zapachów

sobota (10:00 - 13:00) | Aula Wydziału Fizyki PW

Dzieci dowiedzą się jak funkcjonuje ich zmysł smaku i zapachu, w jaki sposób rozpoznają smak i zapach produktów. W części praktycznej wezmą udział w ciekawych testach smakowych i zapachowych oraz quizach dotyczących kojarzenia i dopasowania zapachów do wrażeń wizualnych. Zbadają też swoje preferencje i dowiedzą się o roli zmysłów przy wyborze produktów spożywczych. Zadania te zostaną zrealizowane w sposób przystępny, indywidualnie dostosowany do wieku, poziomu wiedzy i możliwości dziecka.

Jedz kolorowo, żyj na sportowo!

niedziela (10:00 - 13:00) | Aula Wydziału Fizyki PW

Proponujemy dzieciom gry i zabawy (m.in. krzyżówki, quizy, gry edukacyjne), które w sposób przystępny i dostosowany do wieku dzieci przybliżą podstawowe zasady prawidłowego ich żywienia. Zapoznamy dzieci z wartością odżywczą wybranych produktów spożywczych, zwłaszcza tych najbardziej lubianych i nielubianych, zachęcając przy tym do spożywania warzyw i owoców. Proponując zaś udział w ćwiczeniach gimnastycznych, przekonamy dzieci o potrzebie codziennego wysiłku fizycznego i zachęcimy do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Mikroby w żywności

sobota (13:00 - 16:00) | Aula Wydziału Fizyki PW

Podczas pogadanki dzieci dowiedzą się o”dobrych” i „złych” mikrobach w żywności, o ich wpływie na zdrowie małego człowieka. Poznają produkty, w których mogą spotkać różne „dobre” drobnoustroje, np. kiszone warzywa i owoce, jogurty i kefiry. Zobaczą bakterie pod mikroskopem i na zdjęciach. Będą też rozwiązywać tematyczne krzyżówki.

O "ruchu" w brzuchu

sobota (10:00 -13:00) | Aula Wydziału Fizyki PW

Układanie puzzli i prezentacja multimedialna nt. budowy i działania układu pokarmowego dziecka. W części praktycznej dzieci przekonają się jak trawione są najważniejsze składniki pokarmu - wykonają doświadczenia chemiczne i wcielą się w enzymy trawienne człowieka oraz obliczają długość własnego przewodu pokarmowego. Sprawdzenie i utrwalenie wiedzy w formie quizu.

Podróż do krainy dźwięku

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW
  • Materiały informacyjno – edukacyjne (ulotki, publikacje).
  • Urządzenia edukacyjne:
    • Kościofon - urządzenie, dzięki któremu można słyszeć muzykę z zatkanymi uszami, wykorzystując przewodnictwo kostne.
    • Talerze Chladniego – urządzenie, dzięki któremu można „namalować dźwięk”.
    • Ucho olbrzyma - ogromny model ludzkiego ucha.
  • Konkursy (krzyżówki, labirynty, zagadki) dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Nawiąż kontakt

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Na stanowiska Centrum Nauki Kopernik zapraszamy tych, którzy chcą poznać różne sposoby komunikacji. Będą mogli spróbować swoich sił w kodowaniu alfabetem Morse’a i samodzielnie obsłużyć telegraf. Dowiedzą się, kto korzysta z alfabetu Braill’a i zapiszą nim swoje imię. Sprawdzą też, czy łatwo jest zdalnie kierować budową wieży. Najmłodsi przetestują różne sposoby przekazywanie ukrytych wiadomości. Wszyscy chętni będą mogli skonstruować komunikator, umożliwiający porozumiewanie się na odległość.

Ruch w sztuce

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Stanowisko zostanie podzielone na dwie części: W pierwszej znajdzie się miejsce na plansze i rekwizyty związane z prezentacją. Będzie ona opierała się na przekazaniu odwiedzającym podstawowej wiedzy o tym w jaki sposób artyści różnych epok podejmowali temat ruchu i przy użyciu jakich narzędzi plastycznych realizowali swoje pomysły. Zaprezentowane zostaną reprodukcje dzieł z różnych epok: sztuki pradziejowej, antycznej, średniowiecznej i z epok nowożytnych czy współczesności. Poszczególne okresy reprezentować będą reprodukcje dzieł ze zbiorów MNW, min. hellenistyczna rzeźba „Tańczący satyr”, czy „Bitwa pod Orszą”. Sztukę XX wieku reprezentować będą min. „Miasto fabryczne” Leona Chwistka i „E 19” Wojciecha Fangora (ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia epilepsji fotogennej). Każdy z wymienionych wyżej zabytków podejmuje temat ruchu w trochę inny sposób. Niektóre ukazują ruch zatrzymany, niczym w „stop klatce” inne są próbą ukazania ruchu w sposób jak najbardziej realistyczny zmuszając nas do zastanowienia nad budową ludzkiego ciała. Jeszcze inne tworzą wrażenie ruchu, które powstaje w naszych oczach i jest wynikiem procesu widzenia. To ostatnie zjawisko jest silnie wykorzystywane w sztuce op-artu, którą planujemy dokładniej zaprezentować dzięki warsztatom.

W drugiej części stanowiska zorganizowane zostanie miejsce do działań plastycznych dostępnych i dostosowanych dla wszystkich chętnych. Przygotowujemy dwa warsztaty: Pierwszy stworzy możliwość samodzielnego wykonania pracy, która będzie nawiązywała do nurtu op-artu. W tym miejscu ze względu na prezentowane przykłady tej sztuki zamieścimy ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia epilepsji fotogennej. Na drugim warsztacie uczestnicy będą mogli wykonać "mobil", a nasi goście poprzez własne doświadczenie będą mogli zapoznać się ze sztuką kinetyczną.

Świat pod mikroskopem

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Obserwacje pod mikroskopem biologicznym i stereoskopowym m.in. obejrzymy przekrój meteorytu, skamieniało drewno i inne obiekty nas otaczające np. sól, cukier, kawa rozpuszczalna. Nauczymy się prawidłowo ustawiać każdy z wymienionych mikroskopów i zwrócimy uwagę jakie parametry mikroskopu są najważniejsze dla użytkowników, zobaczymy jak zainstalować cyfrowe kamery mikroskopowe i zarejestrujemy oglądane obrazy. Każdy z uczestników będzie mógł przynieść swoje preparaty, które obejrzymy pod mikroskopem i zarejestrujemy na komputerze.

Fizyczne doświadczenia i sztuczki

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Pokażemy gościom festiwalu ciekawe statyczne i dynamiczne złudzenia optyczne, a uczniowie-prezenterzy wyjaśnią przyczyny powstawania złudzeń. Zaprezentujemy stroboskop, który był pierwszym w historii przyrządem dającym wrażenie ruchu w sposób sztuczny. My zaproponujemy gościom festiwalu pokaz oparty na stroboskopie, używając przyrząd zwany zootropem lub zoetropem (koło życia). Dodatkowo każdy odwiedzający nasze stoisko będzie mógł dla siebie wykonać książeczkę imitującą ruch. Każdy kto odwiedzi nasze stanowisko będzie mógł własnoręcznie zbudować rakietę z balonu, potem sprawdzi jej działanie, a swoje dzieło zabierze do domu – jako pamiątkę z Festiwalu. Na prostym modelu rakiety pokażemy jak działają prawa fizyki (zasady dynamiki Newtona). Uczestnicy festiwalu będą mogli zbudować model silnika elektrycznego i dowiedzieć się jakie zjawiska i prawa fizyczne leżą u podstaw jego działania. W kolejnym pokazie zajmiemy się promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i pokażemy jak możemy się chronić przed jego negatywnym oddziaływaniem na zdrowie człowieka, przy nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV.

Pokaż druk aż 3D

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Pokazujemy jak samemu zrobić działające drukarki 3D. Przedstawiamy ich zastosowania do nauki i zabawy. Korzystamy z dokumentacji i oprogramowania dostępnych publicznie w sieci Internet.

Robotyka i elektronika

niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Świat robotów i pojazdów Lego Mindstorms z elementami programowania. Prezentacja prostych obwodów elektronicznych, pokaz lutowania.

Świat nauki Małego Inżyniera

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

W krainie zimna - pokaz z suchym lodem, substancją o temperaturze ponad -78 stopni Celsjusza. Pokaz robotów i walki robotów sumo - świat robotyki jest niesamowicie zróżnicowany, pokażemy roboty o przeróżnych kształtach i funkcjach. Makey Makey - dzieci kochają gry komputerowe, nasza jest nietypowa, bo nie steruje się nią za pomocą klawiatury, ale korzystając z kluczy francuskich.

Tunel aerodynamiczny

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Pokażemy wykonany w naszej szkole mały tunel aerodynamiczny, w którym można zobaczyć w jaki sposób strumień powietrza opływa różne kształty.

Ciecz nienewtonowska i bańki mydlane

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Prezentacja i doświadczenia z cieczą nienewtonowską oraz odbijanie baniek mydlanych za pomocą paletek ping-pongowych owiniętych wełną

Ciśnienie

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Świeczkę umieszczoną na wodzie przykrywamy słoikiem i czekamy na wessanie wody do środka słoika.

Domowy poduszkowiec

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Przedstawię zasadę na jakiej działa poduszkowiec w sposób, który będzie można powtórzyć w domu.

Jak działa kompas? - pole magnetyczne Ziemi

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Na początku zostanie zrobiony kompas za pomocą tylko talerza, wody, igły i magnesa. Następnie wytłumaczę, dlaczego i jak on działa, poruszając temat pola magnetycznego.

Jak odróżnić jajko surowe od gotowanego?

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Szybki sposób odróżnienia jajka gotowanego od surowego.

Piaskownica chemiczna -przepraszamy warsztat ODWOŁANY!!!

niedziela | Gmach Chemii PW

Chemiczna piaskownica to ciekawe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodsze dzieci wspólnie z opiekunami. Zaskakujące zjawiska chemiczne są demonstrowane z wykorzystaniem powszechnie dostępnych przedmiotów i artykułów gospodarstwa domowego. Chemiczna piaskownica to także spotkanie popularyzujące chemię wśród najmłodszych. Adresatami są dzieci w wieku 5-8 lat. Twórcą, pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów jest dr Krzysztof Stolarczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który wraz ze studentami i doktorantami Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przygotował tegoroczne warsztaty. Podczas spotkania pokazujemy jak wykonać proste i zabawne doświadczenia chemiczne wykorzystując artykuły gospodarstwa domowego. Dzieci uczestniczące w zabawie same lub z niewielką pomocą opiekunów powtarzają wykonane przez prowadzących eksperymenty, dzielą się obserwacjami, wyciągają wnioski. Celem spotkania jest przede wszystkim dobra zabawa, poznawanie tajemnic otaczającego nas świata przez bezpośrednie uczestnictwo w doświadczeniach chemicznych, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, a w szczególności chemią.

Kolorowa chemia – wskaźniki kwasowo-zasadowe

niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Młodzi naukowcy za pomocą wskaźników chemicznych oraz wskaźników otrzymanych w domowej kuchni będą mieli za zadanie wskazać gdzie jest substancja kwaśna, zasadowa a gdzie obojętna. Uczestnicy dowiedzą się, w jakich dziedzinach wykorzystywana jest wiedza o odczynie w życiu codziennym.

Magiczna Woda

sobota | Aula Wydziału Fizyki PW

Eksperymenty pokazujące w zabawny sposób napięcie powierzchniowe

Aktywności matematyczne

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Na stoisku zaproponujemy zabawy matematyczne dla wszystkich uczestników - małych, średnich i dużych. Będą m.in. Kocie skoki, Tangram XXL, Tangram T, Tantrix, Łamigłówki drewniane i inne.

Ciekawa matematyka

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Razem z uczestnikami festiwalu będziemy odkrywać ciekawe własności liczb, figur płaskich i przestrzennych.

Kolorowa matematyka

sobota | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Stoisko "Kolorowa matematyka" prezentuje w formie zagadek logicznych, kolorowanek i zabaw ruchowych całkiem poważne zagadnienia matematyczne.

Kolory w ruchu

sobota | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Pokaz przeznaczony głównie dla dzieci, ale również dla opiekunów. Uczestnicy będą mogli wykonać bączki będące dyskami Newtona lub Benhama, przetestować ich działanie i zabrać ze sobą do domu. Dodatkowo pokazywane będą dwa duże dyski Benchama i dysk Newtona [średnicy ok 3/4 metra] co spowoduje, że pokaz będzie dostępny również dla zwiedzających "z drugiego rzędu"

Ludolfina

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Zapraszamy do wyznaczenia niezwykłej liczby. Liczba pi zwana także Ludolfiną jest liczbą niewymierną czyli....????? Przyjdź a dowiesz się więcej.

Matematyka - z Matplanetą to proste!

niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Na naszym stoisku zaprosimy dzieci do spotkania z ciekawą matematyką! Łamigłówki, quizy i zagadki - inne, niż szkolne, spojrzenie na nauczanie tego przedmiotu. Gry logiczne, wspólne wypracowywanie strategii oraz niestandardowe zadania mają na celu przedstawienie Królowej Nauk jako przyjaznego języka, którym posługują się ludzie na całym świecie!

Fajne gry do nauki matematyki

sobota, niedziela | Aula Wydziału Fizyki PW

Matematyka – przyjemne z pożytecznym

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Pokażemy uczestnikom jak matematyka pomaga ludziom w życiu codziennym – m.in. na przykładzie GPS – oraz gdzie matematyka ukrywa się w sztuce. Zapraszamy do pięknego świata matematyki!

Math Vegas

sobota | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Pokażemy zastosowanie gier w edukacji.

Niezwykłe bryłki bez kleju

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Trzy rożki sześcianu i trzy dwunastościany. Bez kleju będziemy budować różne bryły wykonując przy tym sporą porcję ćwiczeń nad naszą wyobraźnią przestrzenną.

Obrazek logiczny i piramidy w wersji XXL

niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Spróbujemy wspólnymi siłami rozwiązywać łamigłówki typu obrazek logiczny i piramidy przygotowane na dużych papierowych arkuszach.

Papieroplastyka

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Origami, kusudama, kirigami i inne metody tworzenia ciekawych form przestrzennych.

W krainie zagadek

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Przedstawimy serię popularnych łamigłówek matematycznych i logicznych, np. Ile waży cegła? Jak odlać 4 litry mając 3 i 5 litrowe naczynia? Jak znaleźć fałszywą monetę? Jak rozdać jabłka? Wiele z nich ma prostą treść, lecz wcale nie tak proste rozwiązanie, albo kryje w sobie rozmaite pułapki. Ale mają też inną wspólną cechę: znacznie łatwiej je rozwiązywać, jeśli można manipulować odpowiednimi przedmiotami. Każda zagadka będzie więc miała swój model, który uczestnicy będą mogli wykorzystać do poszukiwania rozwiązania.

W matematycznym labiryncie

sobota, niedziela | Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Uczestnicy będą musieli rozwiązać kilka zaszyfrowanych zadań, aby dotrzeć do celu i odkryć skarb.

Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.-przepraszamy pokazy ODWOŁANE!!!

sobota, niedziela | Kampus Główny PW (w okolicy Wydziału Fizyki)

Przez aktywne stanowiska edukacyjne leśnicy z Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie" pokażą zagadnienia związane ze swoją pracą oraz drewnem - najważniejszym i ekologicznym surowcem pochodzącym z polskich lasów. W leśnym miasteczku znajdzie się również miejsce dla bartnika i sokolnika, którzy opowiedzą o swoich podopiecznych. Wizyta w leśnym miasteczku będzie również okazją do skosztowania przetworów z owoców i ziół leśnych.